Kodeks i poradnik ESG dla dostawców

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

mBank opracował Kodeks zrównoważonego rozwoju dla dostawców i partnerów i poradnik ESG dla dostawców. Kontrahent, który chce przystąpić do postępowania zakupowego, musi podpisać oświadczenie odwołujące się do kodeksu. mBank zbiera oświadczenia również od dotychczasowych dostawców. W ten sposób potwierdzają oni, że przestrzegają podstawowych standardów ESG. Poradnik ESG dla dostawców jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Tłumaczy zagadnienia związane z ESG i zachęca przedsiębiorców, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, do budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o ESG. mBank planuje do końca 2023 r. zebrać oświadczenia o przestrzeganiu zasad ESG od 80% swoich dostawców. Na ten rok bank planuje też działania promujące poradnik dla dostawców. Dzięki kodeksowi i poradnikowi mBank przygotowuje dostawców na coraz wyższe wymagania w zakresie ESG, jakie w najbliższych latach będą zgłaszać ich klienci biznesowi.