Kodeks Etyki Zawodowej

Metryka praktyki

Firma: WP LAW Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners, dążąc do świadczenia usług na najwyższym poziomie w sposób etyczny i kompetentny, wdrożyła Kodeks Etyki Zawodowej będący zbiorem norm etycznych i wzorców zachowań. Kodeks jest odzwierciedleniem wartości jakimi kieruje się Kancelaria przy realizacji swoich celów.