Kodeks Etyki w Scanmed

Metryka praktyki

Firma: Scanmed,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

W Scanmed Kodeks Etyki wytycza najważniejsze zasady postępowania dla wszystkich osób zatrudnionych w spółkach grupy. Zadaniem Kodeksu Etyki jest określenie wspólnych wartości, celów i misji. Stanowi on również informację dla interesariuszy dotyczącą tego, czego mogą oczekiwać i wymagać od pracowników.