Kodeks etyki – PKO Bank Polski

Metryka praktyki

Firma: PKO Bank Polski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2012

PKO Bank Polski jako instytucja zaufania publicznego kieruje się zasadami przejrzystego działania, gdzie etyka i wartości są priorytetem. Aby zagwarantować sprawność funkcjonowania banku, zweryfikowano dotychczas obowiązujące normy, stworzono i przyjęto Kodeks Etyki PKO Banku Polskiego, zaakceptowano Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, zdefiniowano wartości banku. Zadaniem nadrzędnym stało się zapoznanie z nimi pracowników. Zorganizowano więc multimedialne szkolenie e-learningowe „Kodeks Etyki”, które w pierwszej połowie 2012 roku było udostępnione wszystkim pracownikom na specjalnej platformie. Szkolenie przygotowano w dwóch wersjach: dla pracowników oraz menedżerów wyższego i średniego szczebla. Każdy pracownik otrzymał szczegółową informację na temat szkolenia na imienną skrzynkę mailową. Składało się ono z pięciu części: misja i wartości; nasi klienci; my, pracownicy banku; otoczenie banku; działalność banku. Element szkolenia stanowił test wiedzy, który był szansą na ostateczne rozwianie niejasnych kwestii i rozstrzygnięcie wątpliwości, jakie mogły pojawić się w trakcie szkolenia.