Kodeks etyki – Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2013

Do tworzenia kodeksu etyki w firmie Pelion zaangażowano zespół przedstawicieli wszystkich linii biznesowych przedsiębiorstwa, co miało na celu uwzględnienie kwestii etycznych dotyczących poszczególnych grup pracowników. Zespół miał także wspierać konsultacje z pracownikami, określić zasady, które pozwolą na monitorowanie przestrzegania kodeksu, i pomagać przy jego wdrażaniu w poszczególnych liniach biznesowych. Do współpracy przy tworzeniu dokumentu zaproszono wszystkich zainteresowanych pracowników, którzy swoje opinie mogli wyrazić w ankiecie i bezpośrednich rozmowach. Powołano rzecznika ds. etyki, który upowszechnia i promuje postawy etyczne określone w kodeksie, przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia o naruszeniach postanowień kodeksu, a także interpretuje jego zapisy i wyjaśnia wątpliwości.

http://www.pelion.eu/pl/kodeks_etyki.html