Kodeks Etyki – Lubelski Węgiel „Bogdanka”

Metryka praktyki

Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

Kodeks Etyki wskazuje wartości i zasady, którymi należy kierować się w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” i przedstawia potencjalne konflikty. Każdy pracownik otrzymał egzemplarz dokumentu i wskazał w załączonym Raporcie o Konflikcie Interesów, czy taki konflikt może zaistnieć. Pozwala to podjąć działania zaradcze i uchronić przed konsekwencjami oskarżenia o nieetyczną postawę. Na straży Kodeksu stoi Rzecznik ds. Etyki, podległy bezpośrednio Zarządowi. Można zgłaszać się do niego osobiście, telefonicznie, mailowo lub anonimowo za pomocą dedykowanych skrzynek. Informacje o Kodeksie są komunikowane w miejscach, gdzie codziennie przechodzą pracownicy oraz na stronie internetowej, dzięki czemu znają go także podwykonawcy.