Kodeks etyki – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

W październiku 2004 roku w Kompanii Piwowarskiej odbyły się warsztaty, będące częścią procesu wdrażania Kodeksu Etyki. Wdrożenie Kodeksu Etyki wspiera realizację misji i długofalowej wizji spółki.

Warsztaty te miały cztery kluczowe cele. Pomogły zrozumieć, czym jest kodeks etyki, kim jest jego adresat, pozwoliły również – na przykładzie rozwiązywanych w trakcie zajęć dylematów etycznych – poznać normy postępowania i rozwiązywania codziennych dylematów.

Kodeks Etyki Kompanii Piwowarskiej to rozwinięta i udoskonalona wersja obowiązującego dotychczas Kodeksu. Jego zapisy dotyczą w równym stopniu wszystkich pracowników organizacji i zobowiązują ich do stosowania się do nich w codziennym działaniu, dla dobra zarówno reputacji firmy, jak i jej właściwego funkcjonowania.

Treści zawarte w kodeksie, sposób wdrożenia oraz dostępność różnych sposobów komunikowania dylematów etycznych, a także jednoznaczne przyjęcie odpowiedzialności za stosowanie Kodeksu w praktyce, to najważniejsze elementy kultury korporacyjnej Kompanii Piwowarskiej.

W spółce przygotowano dwie wersje treści Kodeksu Etycznego. Wersja krótka zawiera najważniejsze informacje, dłuższa opatrzona jest wytycznymi i przykładami praktyk przy rozwiązywaniu dylematów etycznych. Wszyscy pracownicy spółki muszą potwierdzić, że zapoznali się z instrukcjami.

W spółce uruchomiono różnorodne kanały komunikacyjne dla pracowników, dzięki którym mogą oni zgłaszać dylematy etyczne, zarówno własne, jak i innych osób.