Kodeks Etyki i Postępowania Carlsberg Polska

Metryka praktyki

Firma: Carlsberg Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Carlsberg Polska zatrudnia bezpośrednio 1300 pracowników. Swoją działalność prowadzi głównie w czterech lokalizacjach: w Brzesku – Browar Okocim, w Sierpcu – Browar Kasztelan, w Szczecinie – browar Bosman i w Warszawie – biuro zarządu firmy. Ponadto, Carlsberg zatrudnia w całej Polsce przedstawicieli handlowych. Aby zapewnić wszystkim pracownikom równe prawa, bezpieczeństwo i dostęp do kluczowych dla całej Grupy Carlsberg zasad i informacji, wprowadzono Kodeks Etyki i Postępowania.

Carlsberg Polska buduje swoją kulturę organizacyjną i popularyzuje zasady etyczne wśród pracowników i partnerów handlowych w oparciu o Kodeks Etyki i Postępowania. Dokument ten pomaga chronić reputację międzynarodowej, odpowiedzialnej firmy browarniczej i wspiera realizację globalnej strategii Grupy Carlsberg. Obszary, które szczegółowo opisano w Kodeksie, to m.in.: zgodność z przepisami prawa i procedurami firmy, przestrzeganie przepisów wymierzonych przeciw korupcji i przekupstwu, przestrzeganie prawa konkurencji, ochrona danych i ochrona prywatności, ochrona i odpowiednie korzystanie z zasobów firmy, informacje poufne i zastrzeżone, działalność polityczna i darowizny, rzetelność ksiąg, rejestrów i sprawozdań publicznych oraz odpowiedzialna konsumpcja alkoholu.

Każdy pracownik Carlsberg Polska ma też możliwość anonimowego zgłoszenia nadużyć lub uzasadnionego podejrzenia nadużyć – związanych z nieprzestrzeganiem Kodeksu Etyki i Postępowania. Może to zrobić w pełni anonimowo, kontaktując się z usługodawcą zewnętrznym linii „Speak up” za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Inne narzędzia, które wspierają przestrzeganie zasad zapisanych w Kodeksie to: Polityka Badania Naruszeń, Rejestr Korzyści i Telefon Zaufania dostępny dla pracowników w Polsce.

Kodeks Etyki i Postępowania jest przekazywany nowym pracownikom, pracownikom kontraktowym i dyrektorom wszelkich podmiotów w obrębie Carlsberg Polska kiedy rozpoczynają pracę w spółce. Dodatkowo, przy okazji różnych spotkań z pracownikami przypominane są zasady kodeksu i prowadzone są regularne szkolenia, jak korzystać z narzędzi będących jego uzupełnieniem, np. z linii „Speak-Up”, Polityki Badania Naruszeń, którą Carlsberg Polska wprowadził w 2015 r. Ponadto, rokrocznie przed Świętami pracownicy otrzymują przypomnienie o zasadach wręczania i przyjmowania upominków, jakie obowiązują w firmie.

Główne wskaźniki: ilość  naruszeń Kodeksu, ilość zgłoszeń na Speak up line, liczba przeszkolonych pracowników z tego obszaru.

Jasne i czytelne zasady zawarte w Kodeksie Etyki i Postępowania dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa i są drogowskazem, jak postępować w sytuacjach, co do których mają wątpliwości, czy są etyczne. Pracownik, który chciałby zgłosić swoje obawy, może skonsultować się też ze swoim przełożonym lub przełożonym swojego przełożonego. Może również porozmawiać ze swoim HR Business Partnerem lub zwrócić się do lokalnego Rzecznika ds. Etyki, którego funkcję w Carlsberg Polska pełni Radca Prawny. Firma dokłada wszelkich starań, aby pracownicy mieli poczucie komfortu rozmawiania o problemach i aby zawsze otrzymywali adekwatną pomoc.

Kodeks Etyki i Postępowania wspiera też strategię Grupy Carlsberg i pomaga chronić jej reputację jako międzynarodowej, odpowiedzialnej firmy browarniczej. Opisuje też wartości, które są kluczowe dla całej Grupy na świecie – to prawość, odpowiedzialność i uczciwe, etyczne prowadzenie działalności we wszystkich krajach, w których biznesowo obecny jest Carlsberg.

Kodeks jest przeglądany, aktualizowany i zatwierdzany co najmniej raz na trzy lata. Obecnie obowiązujący został opublikowany w 2017r.