Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości, zasad oraz standardów, jakich oczekuje się od pracowników, w tym od kadry zarządzającej. Reguluje on również sposób zgłaszania nieprawidłowości w przypadku łamania i nieprzestrzegania obowiązujących norm. Firma organizuje szkolenia dotyczące Kodeksu etyki. Liczba pracowników przeszkolonych w GK PGE w trzecim kwartale 2018 roku wyniosła powyżej 94%.