Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ENEA

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2013

Wstępem do stworzenia Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ENEA było wyłonienie – w procesie konsultacji z przedstawicielami wszystkich spółek Grupy oraz pracownikami – wartości firmowych: uczciwości, kompetencji, odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Wdrożenie Kodeksu wsparte jest systemem szkoleń dla pracowników oraz dedykowaną stroną internetową.