Kodeks Etyki – Grupa PKP

Metryka praktyki

Firma: Grupa PKP,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

Kodeks Etyki jest jednym z podstawowych elementów budowania i rozwoju kultury organizacyjnej Grupy PKP. Zawiera wypracowane przez przedstawicieli spółek Grupy, przy udziale pracowników i klientów, kluczowe wartości: solidność, dobre zarządzanie, bezpieczeństwo, nowoczesność, odpowiedzialność i szacunek, oraz reguły postępowania przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Kodeks, który powstał na podstawie ankiet i wywiadów przeprowadzonych wśród pracowników, pomaga im dokonywać wyborów i ułatwia mierzenie się z dylematami natury etycznej. Został on przyjęty w połowie 2013 roku przez 10 spółek Grupy i obowiązuje, bez wyjątku, wszystkich pracowników Grupy PKP.