Kodeks etyki – EDF Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2013

Ujednolicenie zasad etycznych i komunikacja spójnego systemu wartości we wszystkich spółkach było celem stworzenia kodeksu etyki Grupy EDF. Przyczynia się on do integracji Grupy i jej pracowników, budowy dobrej marki oraz postrzegania Grupy jako odpowiedzialnego pracodawcy. Kodeks etyki komunikuje w sposób jasny i zrozumiały zobowiązania pracodawcy oraz postawy, jakie są wymagane od pracowników.