Kodeks Etyki dla dostawców Grupy Raben

Metryka praktyki

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2014

W 2014 roku Grupa Raben, wdrażająca już Kodeks Etyki w odniesieniu do własnych pracowników, wprowadziła obowiązek jego przestrzegania również dla dostawców usług oraz firm współpracujących. Kodeks Etyki dla dostawców Grupy Raben stanowi aneks do umowy. Dzięki kodeksowi pracownicy przedsiębiorstw współpracujących z Grupą Raben zyskują możliwość korzystania z nowego kanału komunikacji i składania anonimowych wniosków do działającej w Grupie Raben Komisji Etyki za pośrednictwem strony internetowej, poczty tradycyjnej oraz specjalnego adresu e-mailowego. Grupa Raben zastrzega sobie również prawo przeprowadzania audytów etycznych u dostawców.