Kodeks Etyki Agencji Rozwoju Przemysłu

Metryka praktyki

Firma: Agencja Rozwoju Przemysłu,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

Agencja Rozwoju Przemysłu wdrożyła Kodeks Etyki, który ma na celu tworzenie świadomej kultury organizacyjnej oraz zasad właściwego postępowania w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Prezentuje on normy postępowania zawodowego pracowników, jednocześnie odzwierciedla wartości i postawy etyczne bliskie ARP S.A. oraz określa wzorce postępowania wobec współpracowników, partnerów biznesowych, społeczności lokalnych i pozostałych interesariuszy.