Kodeks etyczny

Metryka praktyki

Firma: KPMG,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

Firma KPMG propaguje zasady określone w jej Kodeksie Etycznym oraz szkoli pracowników w tym zakresie. Dzięki normom spisanym w Kodeksie organizacja posiada przejrzyste zasady zachowań biznesowych oraz pracowniczych, co w dużym stopniu wpływa na kulturę pracy.