Kodeks Etyczny – Stoen (Grupa RWE)

Metryka praktyki

Firma: Stoen (Grupa RWE),
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Wdrożenie wartości etycznych w Stoen zostało zaplanowane jako wsparcie procesu zmiany kultury organizacyjnej. Projekt „Misja, wizja, wartości” rozpoczął się od warsztatów dla zarządu oraz kadry menedżerskiej, które odbyły się pod koniec 2005 roku. W czasie trwających kilka dni spotkań z udziałem firmy doradczej zostały zaprezentowane oraz omówione wartości wprowadzane we wszystkich spółkach należących do Grupy RWE, są to: dbałość o klienta, zaufanie, wyniki, myślenie przyszłościowe oraz niezawodność.

Menedżerowie uznali, że katalog jednolitych wartości korporacyjnych chcieliby rozszerzyć o zasady, które będą szczególnie charakteryzować pożądane postawy pracowników Stoen. Po dyskusjach do zbioru wartości Stoen RWE dodano pasję i współpracę. Kolejny krok stanowiło zakomunikowanie wartości pracownikom.

W całej spółce odbyły się warsztaty dla pracowników prowadzone przez bezpośrednich przełożonych w oparciu o materiały przygotowane przez zespół PR: prezentację, scenariusz spotkania, raport zwrotny oraz ulotkę Wartości Stoen RWE. Proces komunikacji wspierały dodatkowo publikacje o wartościach w wydawnictwie firmowym oraz konkurs na pracownika roku.

W 2006 roku Stoen wprowadził bazujący na wartościach Kodeks Etyczny ustalający zasady postępowania wobec współpracowników, klientów, akcjonariuszy, dostawców, doradców, świata polityki oraz opinii publicznej.

W Kodeksie znajdują się m.in. zapisy dotyczące zakazu korupcji, poszanowania praw człowieka i środowiska naturalnego, zachowania neutralnej postawy Grupy RWE wobec działalności politycznej oraz uznania szczególnej odpowiedzialności w zakresie wspierania rozwoju społecznego. W każdej ze spółek należącej do Grupy został powołany pełnomocnik ds. Kodeksu, którego zadaniem jest doradztwo, jak również rozstrzyganie wszelkich wątpliwości pracowników w zakresie obowiązywania Kodeksu.