Kodeks Etyczny – Provident Polska

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

Kodeks Etyczny systematyzuje kwestie dotyczące działalności firmy Provident Polska i opiera się na wartościach, takich jak odpowiedzialność, przejrzystość i szacunek. Obejmuje relacje z pracownikami, doradcami klienta, społecznościami lokalnymi, organami nadzoru, instytucjami rządowymi, mediami, inwestorami, dostawcami. Pokazuje też dbałość firmy o środowisko. W realizację projektu zaangażowano m.in. Departament Personalny, Biuro Komunikacji Wewnętrznej i Zespół Corporate Affairs. Wdrożenie Kodeksu poprzedzono szkoleniami: najpierw dla członków Zarządu i kadry menedżerskiej, w drugiej turze zaś przeszkolono pracowników Biura Głównego i Departamentu Sprzedaży, następnie – pozostałych pracowników i doradców klienta.