Kodeks etyczny pracowników Lyreco – Lyreco Polska

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2012

Kodeks etyczny pomaga Lyreco nie tylko w umacnianiu pozycji na rynku, ale także w pokazywaniu pracownikom, w jaki sposób firma chce osiągać sukces. Kodeks dotyczy zasad etyki w biznesie; mówi m.in. o obowiązku przestrzegania wszystkich właściwych przepisów ustawowych i wykonawczych, ochrony środowiska i poszanowania prawa pracowników; o współpracy z kontrahentami, np. o unikaniu z klientami i dostawcami relacji, które mogłyby prowadzić do powstania konfliktu interesów, o preferowaniu formy przetargu w celu uzyskania maksymalnej przejrzystości wyboru dostawcy. Określone zostały również zasady współpracy z instytucjami publicznymi. Zdefiniowano też niewłaściwe zachowania w biznesie. Kodeks zawiera także zobowiązania Lyreco wobec pracowników dotyczące: zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, zróżnicowania i braku zgody na wszelkie przypadki dyskryminacji oraz na nadużywanie substancji odurzających. Zobowiązuje się w nim również członków organizacji do odpowiedzialnego traktowania informacji. Kodeks etyczny Lyreco stał się integralną częścią umowy o pracę oraz jest elementem szkolenia nowo zatrudnianych pracowników.

Więcej informacji