Kodeks etyczny podstawą kultury organizacyjnej firmy – HSBC Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: HSBC Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
W banku HSBC Polska zaadaptowano wypracowany przez Grupę HSBC kodeks etyczny, który obejmuje zagadnienia związane z postępowaniem pracowników. Zawiera on niezbędne procedury i wsparty jest Polityką Zgodności oraz narzędziami takimi jak „gorąca linia”, gdzie można zgłaszać kwestie związane z naruszeniem prawa lub przepisów wewnętrznych. Za kodeks postępowania odpowiedzialnych jest kilka komórek, m.in.: Compliance (monitoring przestrzegania kodeksu, komunikacja wewnętrzna, szkolenia), Human Resources (szkolenia, komunikacja wewnętrzna) i PR Team (komunikacja), co sprzyja integracji, wzmacnia relacje i współpracę między działami oraz powoduje, że kodeks jest filarem kultury organizacyjnej.Nowi pracownicy zaznajamiani są z kodeksem podczas obowiązkowych szkoleń; w przypadku działów o wyższym ryzyku są one poszerzone o kwestie przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy” i ochrony danych. Działania te uzupełnia ciągła komunikacja zasad kodeksu – np. przed świętami pracownicy otrzymują przypomnienie o zasadach związanych z przyjmowaniem i dawaniem prezentów, a także organizowaniem imprez. W ten sposób kodeks staje się elementem szerszego systemu zarządzania ryzykiem.

W przyszłości bank planuje rozszerzyć komunikację w zakresie wartości i kodeksu etycznego o interesariuszy zewnętrznych: klientów, organizacje społeczne i opinię publiczną.