Kodeks etyczny – Job Impulse Polska (Grupa Job)

Metryka praktyki

Firma: Job Impulse Polska (Grupa Job),
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2012

Promowanie przez Job Impulse Polska wśród swoich klientów zatrudniania osób z niepełnosprawnościami zaowocowało stworzeniem Kodeksu Etycznego. Firma sama również zatrudnia osoby z niepełnosprawnością. Aby spisać wartości, jakimi Job Impulse kieruje się we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, zdecydowano stworzyć Kodeks Etyczny. Do tego celu została powołana grupa robocza składająca się z pracowników wyższej kadry zarządzającej, szczebla menedżerskiego oraz konsultantów. Podczas spotkań zostały spisane normy etyczne, wartości i zasady, jakimi już wcześniej kierowała się firma oraz jakie powinny przyświecać firmom, które chciałyby podjąć współpracę z osobami z niepełnosprawnością. Kodeks zawiera 10 zasad odnoszących się do: równych szans w procesie rekrutacji, otwartej komunikacji, łamania stereotypów, przeciwdziałania dyskryminacji oraz działania w oparciu o poszanowanie praw i godności człowieka. Ważną rolę odegrał także Zarząd, który był zaangażowany we wszystkie etapy powstawania i wdrażania zasad zawartych w kodeksie. Do omawiania kodeksu udało się zaangażować niemal wszystkich pracowników, co zwiększyło zaufanie wewnątrz firmy, motywację pracowników oraz podniosło ich świadomość na temat prowadzonych przez Job Impulse działań społecznie odpowiedzialnych. Wdrożenie zasad kodeksu pracownikom z niepełnosprawnościami zapewniło poczucie bezpieczeństwa i podniosło ich zaufanie do pracodawcy. Wdrożone zasady zwiększą też efektywność zarządzania oraz wpłyną na kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Zobacz więcej