Kodeks etyczny dziennikarzy – VFP Communication

Metryka praktyki

Firma: VFP Communication,
Branża: Media,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

VFP Communication, wydawca pisma Media i Marketing Polska, stworzyło Kodeks Etyczny, poprzez który wskazuje, że zamierza bronić wolności prasy przed próbami jej ograniczenia ze strony osób indywidualnych, instytucji państwowych i prywatnych. Zasady etyczne VFP Communications zostały podzielone na pięć obszarów: odpowiedzialność i cele, rozdzielność Kościoła od Państwa, konflikt interesów, źródła i prowadzenie wywiadów oraz dokładność, obiektywizm, minimalizowanie szkody.

Celem inicjatywy VFP Communication jest doprowadzenie do sytuacji, w której każdy dziennikarz VFP będzie dążył do tego, aby instytucje państwowe były zarządzane w sposób otwarty, a informacje na ich temat dostępne dla społeczeństwa. Celem zbierania i upowszechniania informacji i opinii jest informowanie czytelnika, tak, aby mógł samodzielnie ocenić zachodzące zjawiska i działać zgodnie ze swoją oceną.

Dzięki Kodeksowi dziennikarz będzie skutecznej działał w zakresie upewniania się, że informacje są poprawne i pokazane w odpowiednim kontekście, a każda ze stron reprezentowana w sposób obiektywny. Autorzy dokumentu wskazują, że felietony, komentarze i analizy wychodzące spod pióra dziennikarza również muszą być zgodne z tymi zasadami. Czytelnik bowiem ma prawo znać zasady rządzące doborem publikowanych informacji.

Wszyscy dziennikarze VFP rozpoczynający pracę w agencji są zapoznawani z zasadami etycznymi i zobowiązują się do ich przestrzegania (choć nie przyjmuje to formalnych form w postaci podpisywania dokumentu). W ramach przestrzegania zasad dziennikarze nie biorą żadnych prezentów i nie uczestniczą w imprezach sponsorowanych.

Firma przyjęła także zasadę, że gazety wydawane przez VFP Communications zawsze będą przyznawać się do błędu i publikować stosowne wyjaśnienia lub sprostowania.