Kodeks etyczny

Metryka praktyki

Firma: PEKAES,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

PEKAES posiada własny Kodeks etyczny, którego celem jest budowanie w świadomości osób związanych z organizacją istoty postępowania etycznego. W ramach Kodeksu promowana i wymagana jest uczciwość, przejrzystość umów, zachowanie wysokich standardów rachunkowości i sprawozdawczości, działanie z poszanowaniem zasad prawa. Dokument wskazuje standardy w budowaniu relacji z interesariuszami i podstawy społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie.