Kodeks Etycznej Reklamy Credit Agricole Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialny marketing
Dokument źródłowy: Raport 2016

Wychodząc naprzeciw potrzebom interesariuszy – klientów oraz regulatorów, Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadził Kodeks Etycznej Reklamy. Dokument ten stanowi zbiór zobowiązań i zasad prowadzenia komunikacji marketingowej przez bank. Stworzenie kodeksu poprzedzone zostało przygotowaniem analizy obecnych na rynku rozwiązań w tym zakresie (przy współpracy z zewnętrzną agencją). Po dokonaniu analizy, Credit Agricole Bank Polska stworzył dokument zawierający najlepsze praktyki w komunikacji marketingowej. Głównym wskaźnikiem, którym mierzono efektywność wprowadzonej praktyki było doprowadzenie do sytuacji, w której przedstawiciele pracowników wszystkich jednostek biorących udział w tworzeniu komunikacji marketingowej zapoznają się z kodeksem. Stworzenie Kodeksu Etycznej Reklamy dało pracownikom banku jasne wskazówki i rekomendacje dotyczące tworzonych komunikatów i informacji o produktach bankowych. Wdrożony Kodeks wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom regulatorów rynku.