Kodeks Dobrych Praktyk

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2014

W ciągu wielu lat funkcjonowania na rynku, Totalizator Sportowy wypracował swoisty, niespisany kodeks postępowania. W związku z przyjmowaniem określonych postaw przez pracowników, a także biorąc pod uwagę przepisy prawa, pojawiła się potrzeba zebrania tych zasad w jednym dokumencie. W ten sposób, przy udziale pracowników różnych poziomów organizacyjnych, powstał w 2010 roku Kodeks Dobrych Praktyk Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., który w 2014 roku zaktualizowano. Kodeks jest zbiorem wartości i zasad etycznego postępowania w codziennym działaniu. Na jego podstawie kształtowana jest kultura całej organizacji. Dotyczy on wzajemnych relacji między pracownikami oraz relacji z innymi interesariuszami.