Kodeks Dobrych Praktyk – ENEA Operator Sp. z o.o.

Metryka praktyki

Firma: ENEA Operator,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2011

Kodeks Dobrych Praktyk ENEA Operator Sp. z o.o. jest spisanym zbiorem zasad i postępowań, które obowiązują każdego pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska. Zapisy, które znalazły się w dokumencie, nie są nowe. Obowiązywały w Spółce, ale zaistniała potrzeba uporządkowania, by dla wszystkich były jasne i jednoznaczne. W pracę nad Kodeksem zostało zaangażowanych ponad 60 osób z załogi ze wszystkich obszarów merytorycznych i terytorialnych Spółki. Kodeks jest formalnym zbiorem zasad, wartości i standardów zachowań etycznych, określających sposób postępowania oraz wzajemnych relacji w firmowym mikroświecie, a także z otoczeniem zewnętrznym – szczególnie z klientami i kontrahentami. Kodeks ma za zadanie zwiększyć zaangażowanie pracowników, wyrobić właściwe postawy pracownicze, a także wzmocnić identyfikację z miejscem pracy. Dokument stanowi przewodnik, który pozwala zachować najwyższe standardy postępowania, nawet w czasie podejmowania bardzo trudnych decyzji. Tylko pełna świadomość i przestrzeganie zasad przez pracowników mogą zagwarantować, że codzienna działalność będzie w pełni odpowiedzialna.