Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy

Metryka praktyki

Firma: Żabka Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Żabka Polska jako jedna z pierwszych firm podpisała Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. Celem jest zapewnienie wysokich standardów współpracy pomiędzy franczyzobiorcami a franczyzodawcami. Ogłoszony w lipcu 2021 r. dokument zawiera zbiór dobrych praktyk związanych ze współpracą i wpisuje się w podejmowane przez Żabkę inicjatywy na rzecz budowania partnerskich i transparentnych relacji biznesowych. Żabka zaproponowała też franczyzobiorcom zbiorowe ubezpieczenie Polisa na biznes zwiększające bezpieczeństwo finansowe wobec ryzyka ekonomicznego wynikającego z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Celem sieci Żabka jest ciągłe podnoszenie satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z siecią. Temu również służy m.in. podpisanie Kodeksu Dobrych Praktyk oraz wprowadzenie „Polisy na biznes”, czyli zbiorowego ubezpieczenia, zwiększającego bezpieczeństwo finansowe wobec ryzyka ekonomicznego wynikającego z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Te inicjatywy mają wspierać wzrost poziomu zadowolenia wśród przedsiębiorców prowadzących sklepy Żabka oraz wzrost liczby osób zainteresowanych podjęciem takiej współpracy z siecią. Długoterminowe cele (2025) to podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z Żabką mierzonego wskaźnikiem NPS o 15 – tak, aby Żabka została uznana najlepszym modelem franczyzowym w Polsce – i zwiększenie odsetka franczyzobiorców współpracujących z Żabką co najmniej 36 miesięcy do 70%.

Żabka od kilku lat intensywnie pracuje nad podnoszeniem satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z siecią. Cyklicznie za pomocą anonimowych ankiet bada poziom zadowolenia wśród przedsiębiorców prowadzących sklepy Żabka. Celem Żabki jest przede wszystkim dobre przygotowanie franczyzobiorców do prowadzenia sklepów, ale również zapewnienie odpowiednich warunków i narzędzi. Włączenie się w prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy było dla Żabki naturalną kontynuacją działań już realizowanych w firmie. „Polisa na biznes” ma zaś za cel kompensować znaczącą część ewentualnego zadłużenia w momencie zakończenia działalności gospodarczej. Polisa została przygotowana wspólnie z TUW PZUW, a jej finalny kształt jest wynikiem konsultacji z franczyzobiorcami.