Kodeks Antykorupcyjny Grupy Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Kodeks Antykorupcyjny Grupy Polpharma został przygotowany jako wykładnia polityki firmy „zero tolerancji dla korupcji”. Kodeks reguluje m.in. zasady wręczania i przyjmowania upominków (np. konieczność wpisywania otrzymanych upominków do rejestru oraz ich weryfikacji pod kątem zgodności z prawem i dobrymi praktykami biznesowymi), wprowadza także definicję „osób narażonych na korupcję” i określa zasady współpracy z nimi. Opisuje limity wartości wydatków, jakie mogą być ponoszone w relacji z partnerami biznesowymi. Aby przekazać założenia Kodeksu jak największej liczbie pracowników, przeprowadzono kompleksowe działania edukacyjne. Dokument został ogłoszony podczas Dnia Compliance w obecności Zarządu i pracowników.