Kobiety z energią – RWE Polska

Metryka praktyki

Firma: RWE Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2010

W 2010 roku RWE Polska przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju, której jednym z celów jest wspieranie różnorodności, czyli twórcze i efektywne wykorzystanie różnic funkcjonowania w środowisku biznesowym w aspekcie międzykulturowym, płci i wieku.

W czerwcu 2010 roku, podczas spotkania menedżerek RWE Polska z prezesem zarządu RWE AG, zrodziła się inicjatywa „Kobiety z energią”, której celem jest budowanie relacji z przedstawicielkami firm i instytucji polskiego sektora energetycznego oraz promocja stylu zarządzania i przywództwa charakterystycznego dla kobiet. Menedżerki z RWE planują także włączać się w ogólnopolskie inicjatywy kobiet.

Około 50% stanowisk menedżerskich w RWE Polska zajmują kobiety. Jest to wskaźnik znacząco wyższy niż w innych krajach, w których działa Grupa RWE. Inicjatywa „Kobiety z Energią” opiera się na wartościach takich jak: uczciwość, szacunek, solidarność; bazuje na Kodeksie Etycznym RWE oraz popiera otwartą komunikację, przyjazne podejście do ludzi i świata, dobre poczucie humoru.

Kobiety z energią sformułowały 5 postulatów:

  • większa transparentność i otwartość podczas procesu rekrutacji
  • uwzględnienie kobiet i cudzoziemców na „krótkiej liście” rekomendowanych kandydatów do zatrudnienia
  • wsparcie pracujących mam
  • wpisanie celów Diversity do Business Core Card menedżerów i członków zarządu
  • 2 x 10 do 2012: do 2012 roku o 10 kobiet więcej na stanowiskach senior menedżera w siedzibie RWE AG i o 10 kobiet więcej w zarządach spółek koncernu.

Realizacja projektu zwraca uwagę na kobiecy styl zarządzania, przyczynia się do promocji kobiet, zwiększenia szans menedżerek do awansu w ramach wysokiej ścieżki kariery w koncernie, wspierania kobiet na stanowiskach kierowniczych w godzeniu obowiązków zawodowych i prywatnych, ale także do wzmacniania ich poczucia własnej wartości i atutów.