Kobiety w biznesie – Deloitte

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2011

Sytuacja na rynku pracy wskazuje na nierówność szans pomiędzy kobietami a mężczyznami, czego odzwierciedleniem jest chociażby niski odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych. W odpowiedzi na tę sytuację, firma Deloitte rozwija program Kobiety w biznesie, który jest częścią strategii Deloitte Inclusion and Diversity. Program był realizowany na wielu płaszczyznach. Z jednej strony zawierał działania edukacyjno-informacyjne, tj. spotkania i szkolenia w ramach klubu SheOX, cykl globalnych webcastów organizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (z udziałem kobiet liderek reprezentujących różne części świata) czy panel Deloitte w ramach Tygodnia Kobiet Sukcesu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Firma przeprowadziła również badanie «„SheFO”, czyli finanse na obcasach. Kariera kobiet w zarządzaniu finansami», będące analizą możliwości rozwoju kariery kobiet w środowisku finansowym. Ponadto zostały wydane raporty globalne, np.: Ścieżki władzy. Promowanie kobiet w rządzie czy The gender dividend. Making the business case for investing in women. Idee promujące równość płci znalazły odzwierciedlenie w polityce wewnętrznej firmy dotyczącej wynagrodzeń, dostępie do szkoleń oraz ułatwianiu kobietom powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim.