Kobiece Lunche

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Kobiece Lunche organizowane przez T-Mobile Polska są odpowiedzią na potrzeby wsparcia kobiecego networkingu wśród menedżerek średniego i niższego szczebla w firmie. Spotkania, których inicjatorką i gospodarzem jest członkini Zarządu, mają kameralny i półformalny charakter. Początkowo miały służyć budowaniu networkingu kobiecego w organizacji, jednak już w pierwszych miesiącach przybrały również formę mentoringu, a także stały się przestrzenią do wymiany doświadczeń i omawiania bieżących potrzeb. W odpowiedzi na te potrzeby uruchomiony został również cykl warsztatów „Twoja marka liderki. Magia Zespołu”, skierowanych do wszystkich menedżerek w firmie. Praktyka ma na celu wzmacnianie kobiet w T-Mobile; przyczynia się też do budowania równego traktowania w organizacji.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy

T-Mobile Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności.