Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Carrefour, obok Doradcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, SGGW w Warszawie oraz Stowarzyszenia EKOŁAN, wszedł w skład grupy inicjatywnej Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio.

Jak wynika z danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obserwuje się regres w produkcji żywności ekologicznej, a wielkość powierzchni upraw ekologicznych w Polsce spada systematycznie i wynosi obecnie 500tys. ha. Pomimo tego, tempo sprzedaży żywności bio utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, ale w dużej mierze wskutek zwiększonego importu. Niestety, rolnicy i producenci eko wciąż stanowią niszę na polskim rynku żywnościowym i napotykają na liczne bariery strukturalne.

Koalicja na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio ma służyć rozwojowi rynku bio w Polsce oraz wzmocnieniu segmentu polskiego rolnictwa ekologicznego. Koalicja powstała pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Jej celem jest wypracowanie standardów działania, rozwiązań problemów, opracowania gotowych projektów w zakresie gospodarczym, handlowym, edukacyjnym, społecznym i zdrowotnym, dotyczących rozwoju rynku żywności bio oraz upowszechnia wiedzy z tego zakresu wśród producentów, przetwórców, handlowców i konsumentów.