Koalicja na rzecz Rodzin Zastępczych – Ernst&Young

Metryka praktyki

Firma: Ernst&Young,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Dzięki współpracy Instytutu SMG/KRC i Fundacji Ernst & Young w maju 2004 r. powstał pierwszy w Polsce raport ukazujący społeczne postrzeganie rodzicielstwa zastępczego. Wywiady będące jego podstawą zostały przeprowadzone między 8 a 14 marca 2004 r. w ramach cyklicznego badania Capibus i objęły 955 respondentów z całej Polski. Świadomość problemów związanych z opieką nad dziećmi osieroconymi lub z innego powodu pozbawionymi rodziców jest w społeczeństwie dość powszechna. Respondenci dostrzegają niedoskonałość tradycyjnego systemu opieki w Polsce. Mają też świadomość, że możliwość dorastania w rodzinie zastępczej jest zdecydowanie korzystniejsza niż pobyt w domu dziecka.W maju 2004 r. 15 organizacji reprezentujących różne środowiska i obszary Polski, w tym także Fundacja Ernst & Young, powołało Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Celem Koalicji jest przekazywanie informacji i wiedzy na temat rodzinnej opieki zastępczej społeczeństwu oraz dążenie do stworzenia jak najlepszego obrazu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Koalicja ma charakter otwarty i służy koordynowaniu działań związanych z ideą rodzinnej opieki zastępczej. Do najważniejszych celów Koalicji należy określenie głównych barier w rozwoju rodzinnej opieki zastępczej w Polsce. Cele te osiąga głownie poprzez szeroką debatę publiczną i prowadzenie kampanii informacyjnej promującej rodzinne formy opieki wśród opinii publicznej. Koalicja oddziałuje także na instytucje administracji publicznej, samorządy i parlament, aby wspierały tych, którzy realizują pomoc dzieciom i młodzieży poprzez rodzinne formy opieki oraz wpływa na urzędników na szczeblu samorządowym i ogólnopolskim, by popierali rozwój rodzinnych form opieki.