Koalicja Marek Ziem Górskich – Grupa Żywiec

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

SYTAUCJA/PROBLEM

Firma postanowiła promować walory turystyczne i ekonomiczne obszaru Żywiecczyzny i Podhala oraz podkreślać wyjątkowość i niepowtarzalność produktów z niego pochodzących. Takie działania mają doprowadzić do wzrostu sprzedaży produktów firmy oraz wzrostu atrakcyjności regionu.

OPIS PROJEKTU/ROZWIĄZANIE

W ramach Koalicji Marek Ziem Górskich prowadzone są następujące działania:

  • doradztwo i wsparcie dla samorządów terytorialnych w zakresie promocji regionu, a dla przedsiębiorców w zakresie ekspansji na rynku krajowym i unijnym;
  • programy edukacyjne obejmujące szkolenia z zakresu marketingu, możliwości uzyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych dla samorządu terytorialnego, przygotowania biznes planu, możliwości wypromowania polskiej marki poza granicami, tworzenia planów strategicznych;
  • spotkania z mediami w celu promocji regionu i Koalicji.

Sukcesy działań i popularność tej inicjatywy spowodowały, że w kwietniu 2005 powołano Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich, przyjęto statut i wybrano władze stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zakłada kooperację wielu środowisk przedsiębiorców i samorządów. Do Koalicji od momentu powstania przystąpiło już ponad 50 przedsiębiorstw. Prowadzona jest strona internetowa, wydawane są biuletyny informacyjne. W celu promocji regionów górskich przewiduje się także organizowanie targów i wystaw produktów regionalnych, prowadzenie kampanii reklamowych, przyznawanie wyróżnień dla przedsiębiorców, samorządów terytorialnych, najlepszych produktów.

KORZYŚCI

– Budowanie pozytywnego wizerunku firmy;
– Umacnianie i budowanie nowych długofalowych relacji biznesowych;
– Promocja regionu i marki.

WYZWANIA

– Wypracowanie modelu współpracy uwzględniającego potrzeby wszystkich członków KMZG;
– Znalezienie partnerów projektu zainteresowanych długoterminową współpracą oraz konieczność „wzięcia spraw w swoje ręce”;
– Śledzenie wydarzeń i zmian legislacyjnych w wielu obszarach istotnych z punktu widzenia tematyki będącej w centrum zainteresowania KMZG.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

  • Nie zawsze rozwiązania proponowane z punktu widzenia dużej korporacji są możliwe do zrealizowania dla małych przedsiębiorstw, czy samorządów. Pamiętaj, że muszą one uwzględniać możliwości finansowe, osobowe i organizacyjne wszystkich Twoich partnerów;
  • Planując powołanie nowej instytucji/organizacji (tak jak w przypadku KMZG) należy uwzględnić czas na określone wymagania prawne np. związane z rejestracją Stowarzyszenia.