Koalicja dla Trzeźwości Młodzieży – Grupa Żywiec

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2012

Koalicja dla Trzeźwości Młodzieży jest odpowiedzią na oczekiwania partnerów społecznych zgłaszane podczas Dialogu Społecznego Grupy Żywiec, dotyczące zaangażowania firmy w skuteczne działania profilaktyczne. Rozpoczęcie programu poprzedzone było wnikliwymi badaniami ilościowymi i jakościowymi (raport „Diagnoza motywów i zachowań młodzieży związanych z alkoholem” jest dostępny na www.grupazywiec.pl), dzięki którym działania są dostosowane do sytuacji uczniów w szkołach, ich wieku oraz oczekiwań. Koalicja ma uczyć młodzież odpowiedzialnej postawy wobec życia oraz odpowiedzialnych wyborów, wspierać rodziców i nauczycieli w efektywnych działaniach wychowawczych. To platforma współpracy przedstawicieli lokalnych środowisk, w tym: rodziców, nauczycieli, straży miejskiej, policji, straży pożarnej, organizacji pozarządowych i sprzedawców. Każdej z tych grup dedykowany jest oddzielny moduł, zaprojektowany w taki sposób, aby jak najtrafniej i najskuteczniej osiągnąć cel, jakim jest ograniczenie negatywnych skutków konsumpcji alkoholu przez młodzież. Drugim elementem programu jest mobilizacja, ożywienie i wsparcie lokalnej społecznościw działaniach na rzecz inicjatyw profilaktycznych. W sumie zostało przeszkolonych 149 grup w 2012 roku i 39 grup w 2011 roku (uczniowie: 131 grup, rodzice: 51 grup, nauczyciele: 1 grupa, policja: 4 grupy, opieka społeczna: 1 grupa).