Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci” – UPC Polska

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2010

Obsługę komputera i umiejętność korzystania z internetu uważa się za jedną z najważniejszych umiejętności cywilizacyjnych. Według danych GUS w grupie wiekowej od 45 do 54 lat z internetu korzysta 47% osób, a wśród 55+ niecałe 21%.

Odpowiadając na ten problem społeczny, UPC Polska wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii powołały Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”. Idea koalicji zrodziła się w wyniku doświadczeń związanych z realizacją przez UPC od 2006 roku programu społecznego „Akademia e-Seniora UPC” oraz rezultatów badań nad wykorzystaniem nowych technologii przez osoby 50+. Koalicja łączy instytucje ze świata biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej, a jej pierwszymi członkami są: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, F-Secure, IBM, PKPP Lewiatan, Microsoft, Onet, Związek Harcerstwa Polskiego.

Celem Koalicji jest stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń podmiotów chcących wspólnie wypracowywać i wdrażać w swojej działalności rozwiązania, które ułatwiać będą korzystanie z nowych technologii grupom szczególnie narażonym na e-wykluczenie. W 2010 roku do głównych działań koalicji należało: inicjowanie debat publicznych na temat wykluczenia osób dojrzałych w Polsce, pozyskanie wsparcia decydentów, stworzenie Raportu Otwarcia, który wyznaczy dalsze cele koalicji i pomoże innym podmiotom skutecznie walczyć z wykluczeniem cyfrowym dorosłych Polaków, rzecznictwo w zakresie podjętej problematyki. Działania koalicji zyskały wsparcie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Prezydenta RP, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, MSWiA, MPiPS, MI, MKiDN.

Koalicja będzie dążyć do większej efektywności prowadzonych działań na rzecz walki z wykluczeniem. Powstanie raport dotyczący kwestii użyteczności serwisów internetowych pod kątem korzystania z nich przez osoby 50+. Koalicjanci będą kontynuować działania rzecznicze, a także przygotują kampanię społeczną oraz konkurs na dobre praktyki.