Koalicja 5 Frakcji

Metryka praktyki

Firma: ENERIS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Celem projektu jest promocja standardów selektywnej zbiórki, edukacja mieszkańców, firm, instytucji i organizacji, a także promocja i realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w ramach Kampanii 17 Celów poprzez opracowanie i udostępnianie materiałów informacyjnych, edukacyjnych oraz doradztwo w zakresie edukacji odpadowej i Zrównoważonego Rozwoju.

W ostatnim czasie nastąpiło zwiększenie grona koalicjantów, którzy widzą korzyści z uczestnictwa i wspólnej pracy na platformie edukacyjno-informacyjnej i korzystania z wypracowanych materiałów orazknow-how. Z grona kilku organizacji w pierwszym roku działania nastąpił wzrost do blisko 50 koalicjantów w końcu roku 2021.

System oznakowania i program edukacyjny stanowią bezpośrednią odpowiedź na Cel 12 Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 – zapewnienie wzorca zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz wypełnia Cel 17 – budowa partnerstwa na rzecz Celów. Rosnąca Koalicja zapewniła usprawnienie i ulepszenie działania i materiałów edukacyjnych oraz zwiększenie ich zasięgu.