Klub Wolontariusza – Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2013

Wśród wolontariuszy Citi Handlowy z kolei narodziła się potrzeba większej integracji, przestrzeni do wymiany pomysłów, inspiracji, wzbogacenia własnej wiedzy i umiejętności. Tak powstał Klub Wolontariusza, którym opiekuje się działająca przy Citi Handlowy Fundacja Kronenberga. Przystąpiło do niego dotychczas ponad 70 wolontariuszy. W ramach Klubu co kwartał odbywają się spotkania tematycznie odpowiadające propozycjom zgłaszanym przez samych wolontariuszy. Mają one inspirować do podejmowania nowych działań, umiejętności nabyte podczas szkoleń zaś wspierać w pracy wolontariackiej, a nierzadko również zawodowej. Uczestnicy Klubu wypracowali także Kodeks Wolontariusza.

Zobacz więcej