Klub SheXO by Deloitte

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Jedną z inicjatyw Deloitte Polska dla kobiet na stanowiskach zarządczych w biznesie jest Klub SheXO by Deloitte, działający od ponad 10 lat w Polsce i 8 krajach Europy Środkowej oraz w Azji. Firma Deloitte od wielu lat promuje temat budowania kultury włączającej i wdraża działania na rzecz wspierania karier kobiet nie tyko wewnątrz organizacji, ale także dzieląc się dobrymi praktykami i budując świadomość tego tematu w Polsce. Celem Klubu jest dzielenie się wiedzą, wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet biznesu oraz networking. Klub prowadzi spotkania edukacyjne, badania oraz wspiera mentoring kobiet. W 2021 roku obok spotkań, zrealizowano pierwsze w Polsce badanie nt. „Wpływu pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie”. Celem badania była analiza, w jakim stopniu pandemia wpłynęła na życie kobiet, a także na możliwości ich rozwoju i aspiracje zawodowe. Pomysł i program klubu SheXO jest doceniony również w sieci Deloitte ponieważ podobne programy zostąły uruchomione w Azji i Erupie Środkowej w kilku krajach.