Klub Innowatorów Społecznych

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2015

Klub Innowatorów Społecznych to forum dla interesariuszy PwC (m.in. pracowników, alumnów, klientów, studentów, liderów organizacji pozarządowych), którzy chcą współpracować na rzecz innowacyjnych, prospołecznych rozwiązań. Działania Klubu opierają się na 3 filarach: wymianie wiedzy w formie warsztatów, projektów oraz platformy komunikacji; inspiracji czerpanej podczas spotkań z gośćmi: innowatorami, którzy odnieśli sukces; a także akcji – inicjatywach wspierających wdrożenie najbardziej innowacyjnych pomysłów prospołecznych. U podstaw powstania Klubu leży założenie, że łączenie różnych perspektyw, narzędzi i wiedzy przyczynia się do powstania niestandardowych rozwiązań.