Klub Honorowych Dawców Krwi im. Z. Goli

Metryka praktyki

Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Działający przy spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” Klub Honorowych Dawców Krwi im. Z. Goli zrzesza grupę czynnych krwiodawców. Klub ma bogate tradycje sięgające lat 80. ubiegłego wieku. W jego szeregach są osoby, które oddały w ciągu  ostatnich 30 lat ponad 100 litrów krwi. Celem działalności organizacji jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, prowadzenie działań edukacyjnych, a w efekcie zwiększenie liczby osób regularnie oddających krew.