Klub Dzieci Targówka − Dzielimy się pasją – Procter&Gamble

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Głównym celem edukacyjno-sportowego programu Klub Dzieci Targówka jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do ciekawych zajęć dzieciom z dzielnicy Warszawy, w której znajduje się biuro  główne i fabryka P&G. Program dedykowany jest szczególnie tym dzieciom, które ze względu na złą  sytuację materialną nie mogą korzystać z płatnych zajęć pozalekcyjnych. Projekt opiera się na  zaangażowaniu wolontariuszy – pracowników firmy, którzy na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 na Targówku regularnie prowadzą korepetycje: z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki  oraz warsztaty: modelarskie, muzyczne, taneczne, teatralne, informatyczne, fotograficzne i sportowe.Partnerami programu są: Szkoła Podstawowa nr 58, Zespół Szkół nr 34, Rada Dzielnicy Targówek  Fabryczny, Klub Sportowy „Błyskawica” i Stowarzyszenie Dzieci Targówka. Inicjatywie patronuje Burmistrz Targówka.W 2009 roku blisko 50. Klubowiczów wzięło udział w rocznych warsztatach fotograficznych. Ponad 200 wykonanych przez nie zdjęć trafiło do albumu „Dzieciaki”, zaś 40 prac − na letnią wystawę na  Placu Zamkowym. Łącznie we wszystkich zajęciach w 2009 roku wzięło udział 195 dzieci, co stanowi wzrost o 50 proc. w stosunku do roku poprzedniego. O niespełna połowę zwiększyło się także grono zaangażowanych w projekty Klubu pracowników P&G (z 18 do 27).

Klub Dzieci Targówka jest prowadzony w ramach globalnej strategii „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj  się”. W listopadzie 2009 roku ruszyła ogólnopolska edycja programu realizowana dzięki partnerstwu firmy Procter & Gamble i Fundacji Nasza Ziemia.