Klub Dzieci Targówka – Dzielimy się pasją – Procter&Gamble

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Procter&Gamble, będąc największym koncernem FMCG na świecie, wypełnia misję społeczną bycia „dobrym sąsiadem” od początku swojej obecności na Targówku. Aktywnie wspiera lokalną społeczność, oferując swoją pomoc w wielu zakresach, między innymi poprzez program „Klubu Dzieci Targówka”, będący częścią strategii firmy: „Żyj, poznawaj, rozwijaj się”. P&G daje możliwość osobistej realizacji pasji pracownikom nie tylko przez wykonywaną pracę, ale również poprzez pomaganie innym, co daje wolontariuszom poczucie satysfakcji i integracji poza biurem.Istotą programu „Klub Dzieci Targówka – Dzielimy się pasją” jest wolontariat pracowniczy. Projekt angażuje jednak nie tylko wolontariuszy, ale również członków społeczności Targówka Fabrycznego, którzy realizują tę inicjatywę jako partnerzy firmy. Dzięki współpracy z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 58 i Zespołu Szkół nr 34, Radą Dzielnicy Targówek Fabryczny oraz przy współudziale Stowarzyszenia Dzieci Targówka i władz Dzielnicy Targówek program mógł powstać i rozwinąć się. Polski oddział P&G został nagrodzony przez centralę firmy za ten program; zaangażowanie pracowników w wolontariat oraz realizację strategii „Żyj, poznawaj, rozwijaj się” jest grantem, który został przekazany na budowę nowego boiska do koszykówki przy szkole, w której mieści się klub. W 2007 roku oprócz boiska zostały również otwarte wyremontowane i w pełni urządzone pomieszczenia dla dzieci – pracownia modelarska i siedziba klubu, w których dziś odbywają się zajęcia.Zaangażowanie firmy we wspieranie szkoły i jej działalności oraz pomoc dla dzieci wstrzymało decyzję władz o jej likwidacji. Zajęcia pozalekcyjne przyniosły poprawę wyników w nauce, które widoczne są na corocznych egzaminach. Dzieci rozwijają chętnie swoje zainteresowania, uczestniczą w zajęciach i z widoczną radością chodzą do szkoły. Liczne osiągnięcia, nagrody i wyróżnienia, jak np. trzecie miejsce w modelarskich Mistrzostwach Warszawy Młodzików, występy taneczne, puchary i medale sportowe sprawiają, że dzieci nabierają wiary w siebie i dostrzegają realną szansę osiągnięcia życiowego sukcesu w przyszłości.