Klub Bezpiecznego Puchatka – MASPEX-GMW

Metryka praktyki

Firma: MASPEX-GMW,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo na drodze
Dokument źródłowy: Raport 2012

Program Klub Bezpiecznego Puchatka ma on zasięg ogólnopolski, wzięło w nim już udział 850 tys. dzieci. Organizowany jest przez markę Puchatek firmy MASPEX-GMW, we współpracy z Komendą Główną Policji. Patronem honorowym jest Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Każda ze szkół zgłoszonych do programu otrzymuje bezpłatnie specjalne, przygotowane przez metodyków materiały edukacyjne, na podstawie których realizuje zajęcia o tematyce bezpieczeństwa, oraz Certyfikat potwierdzający przynależność do Klubu Bezpiecznego Puchatka. W roku szkolnym 2012/2013 odbywa się czwarta edycja programu. Do akcji zgłosiło się 8 tys. szkół podstawowych, w których dzięki programowi 250 tys. dzieci z klas pierwszych uczy się, jak być bezpiecznym. Dodatkowo w ramach tej edycji w listopadzie w szkołach podstawowych odbył się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, kiedy została sprawdzona wiedza dzieci na temat bezpieczeństwa. W teście wzięło udział ponad 60 tys. pierwszoklasistów. Z roku na rok wzrasta liczba szkół biorących udział w akcji. Dla porównania: 2009 rok – 2 tys., 2010 – 5500, 2011 – 7100, 2012 – 8 tys. (60% szkół w Polsce).

Więcej informacji