Klimaton dla miast

Metryka praktyki

Firma: Polski Fundusz Rozwoju,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Polski Fundusz Rozwoju wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej postanowiły wspomóc polskie samorządy w dążeniu do neutralności klimatycznej. W ramach Klimatonu dla Miast polskie samorządy miały możliwość zgłoszenia wyzwań klimatycznych, a 4 najciekawsze z nich zostały rozwiązane przez zespoły złożone z najlepszych polskich programistów podczas grudniowego hackatonu. Wyzwania miast dotyczyły monitoringu wód i problemu niebilansowania się ilości ścieków, mapowania zagrożeń klimatycznych, analizy mobilności w transporcie publicznym oraz zwiększenia aktywnej mobilności uczniów. Dzięki zaangażowaniu uczestników i wsparciu mentorów z dziedziny technologii, klimatu i miast przyszłości udało się wypracować 4 rozwiązania, które do końca maja 2022 roku zostaną wdrożone w 4 miastach, a następnie będą mogły być skalowane.

Efektywność Projektu Klimaton dla miast firma zmierzyła przez:

  • Liczbę zgłoszeń wyzwań klimatycznych samorządów: 30
  • Liczbę zgłoszeń zespołów programistycznych chcących rozwiązać wyzwania klimatyczne: 70
  • Liczbę dostarczonych rozwiązań na wyzwania klimatyczne w czasie Klimatonu dla Miast: 29
  • Liczba wdrożeń: 4

Klimaton dla Miast bazuje na dużym zaangażowaniu i kompetencjach pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy, prowadząc warsztaty, przygotowali przedstawicieli samorządów do opracowania wyzwań klimatycznych. Warsztaty pozytywnie wpłynęły na rozwój innowacyjnych praktyk i narzędzi stosowanych przez włodarzy polskich miast. W trakcie Klimatonu dla Miast przeprowadzono wystąpienia nt. roli miast w kontekście zmian klimatu czy prowadzenia nowoczesnego i zrównoważonego biznesu. Cztery zwycięskie rozwiązania wdrażane będą w 4 polskich miastach. W Gnieźnie zaproponowane rozwiązanie pozwoli na stały monitoring gospodarki ściekowej, w Rybniku wypracowanie oprogramowanie pozwoli na optymalizację systemu komunikacji miejskiej. Mapa stworzona dla Rzeszowa umożliwia wyświetlanie zagrożeń klimatycznych i kontrolę ich w celu sprawnego zarządzania miastem. Wrocław wdroży aplikację, której głównym zadaniem jest zachęcenie uczniów i ich rodziców do pokonywania drogi do szkoły aktywnie.