Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawy – Vattenfall Poland

Metryka praktyki

Firma: Vattenfall Poland,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Stan środowiska naturalnego ulega ciągłemu pogorszeniu, m.in. w wyniku zmian klimatu. Chcąc pomóc w zatrzymaniu tego niepokojącego procesu, Vattenfall promuje ideę oszczędzania zużycia ciepła i energii elektrycznej, prowadząc programy edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Warszawy i Pruszkowa. Działania te przynoszą korzyść nie tylko środowisku, ale również adresatom programu, którzy zyskują możliwość płacenia mniejszych rachunków.Wśród mieszkańców ww. miejscowości rozdano milion ulotek o treściach edukacyjnych. Przeprowadzono także kampanię w mediach oraz uruchomiono stronę internetową www.klimatdlaziemi.pl, zawierającą informacje na temat zmian klimatu. W ciągu roku odwiedziło ją 500 tysięcy internautów. Dzięki akcji odbiorcy dowiedzieli się, jak poprzez mądre użytkowanie energii elektrycznej i ciepła chronić klimat i równocześnie oszczędzać pieniądze. W związku z konferencją klimatyczną COP14 zrealizowano również szkolenia klimatyczne dla decydentów: posłów, senatorów oraz radnych Warszawy i Pruszkowa.

W zorganizowanych w ramach programu konkursach „Szkoła z klimatem” i „Nauczyciel z klimatem” grantami o wartości 5 tysięcy każdy nagrodzono 5 placówek oświatowych i organizacji ekologicznych oraz 30 nauczycieli za całoroczną pracę na rzecz ochrony środowiska (granty o wartości 500 zł każdy). Ponadto przygotowano cykl seminariów poświęconych zmianom klimatu dla ponad 120 nauczycieli oraz szkolenia dla dziennikarzy i samorządowców. Program objęty został patronatem Ambasady Szwecji, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Prezydenta Warszawy.