Klient w Centrum Uwagi – RWE Polska

Metryka praktyki

Firma: RWE Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2012

W wyniku szerokich badań marketingowych przeprowadzonych przez firmę RWE Polska powstało wiele pomysłów i inicjatyw dotyczących rozwoju firmy. W pierwszym etapie projektu Klient w Centrum Uwagi zgłoszone pomysły zostały pogrupowane w 14 inicjatyw mogących przynieść największy efekt w krótkim czasie. W drugim etapie wyłonione zostały działania długoterminowe – inicjatywy strategiczne, których realizacja jest kluczowa dla RWE w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne inicjatywy dotyczą takich obszarów organizacji, jak obsługa klienta, kontroling, sprzedaż, rozwój przedsiębiorstwa. W przyszłym roku RWE Polska zamierza wprowadzić regularny monitoring każdego aspektu zadowolenia klientów w poszczególnych punktach styku: klient – firma. Będą to zarówno inicjatywy projektu „Klient w Centrum Uwagi”, jaki i badania ogólnej satysfakcji.