Klauzula zielonej odbudowy

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Klauzula zielonej odbudowy to praktyka, w ramach której ubezpieczyciel powiększa wypłatę odszkodowania o koszty zastosowania rozwiązań ekologicznych. Proekologiczne rozwiązania wprowadzone w ramach odbudowy mogą być różne – od instalacji fotowoltaicznej po stojaki na rowery dla pracowników. Klauzula została wprowadzona do wszystkich produktów ogniowych dla klientów korporacyjnych. Umożliwia ona zwiększenie wysokości odszkodowania do 5 mln złotych bez dodatkowej opłaty składki.

Jeden z przyjętych wskaźników to liczba klientów z klauzulą zielonej odbudowy. ERGO Hestia postrzega klauzulę nie tylko jako wsparcie dla klientów, ale również jako zachętę do wprowadzania podobnych rozwiązań przez inne firmy. To przykład działania, które równolegle promuje inicjatywy ekologiczne.

Rozwiązanie zwiększa świadomość na temat środowiska i potencjalnych strat wśród klientów i pośredników ubezpieczeniowych. Minimalizacja szkód na środowisko w tym wykorzystanie materiałów budowlanych przyjaznych środowisku, ograniczenie emisji CO2 czy ekologicznej certyfikacji budynku.