Klasy patronackie PGE

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

PGE GiEK podpisała porozumienia o utworzenie klas patronackich dla klas pierwszych w 5 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatów zgorzeleckiego, bełchatowskiego i gorzowskiego. Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 wybrane klasy techników, kształcące w zawodach spójnych z profilem działalności spółki funkcjonować będą pod patronatem PGE. Na podstawie zawartych porozumień uczniowie będą mogli kształcić się w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik energetyk, technik mechatronik czy technik automatyk. Porozumienia przewidują również organizację wizyt zawodoznawczych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na terenie oddziałów PGE GiEK, a także ufundowanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów.