Klasy Patronackie Kronospan

Metryka praktyki

Firma: Kronospan Polska,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Kronospan Polska już w 2015 r. rozpoczęła projekt Klasy Patronackie Kronospan wspierający edukację profesjonalistów dla branży drzewnej. W tym samym roku wystartowała pierwsza klasa patronacka – Technik Technologii Drewna w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku. Program nauki i praktyk stworzyli wspólnie – nauczyciele i pracownicy Kronospan. Na co dzień dzielą się z młodszymi kolegami nie tylko teorią, ale przede wszystkim praktyką podczas płatnych staży i praktyk uczniowskich. Obecnie we wszystkich klasach patronackich w Szczecinku kształci się ponad 250 uczniów.