Klasy Patronackie

Metryka praktyki

Firma: Kronospan KO,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Strzelecka spółka Kronospan KO współpracuje z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich i w ramach programu Klasy Patronackie patronuje dwóm klasom: technik mechanik z rozszerzeniem innowacyjnym operator obróbki skrawania drewna oraz technik mechatronik. Najlepsi uczniowie z tych klas mogą liczyć na wsparcie w formie stypendiów lub stażów. Kronospan nie tylko współtworzy z placówką program nauczania, ale także zaprasza uczniów na praktyki zawodowe. Uczestnicy programu mają także możliwość kontynuować naukę na studiach wyższych np. na Politechnice Opolskiej lub Politechnice Śląskiej, z którymi Kronospan współpracuje.